Wedstrijdreglement "MOMS ROCK" GIVEAWAY


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd onder de naam "Mom's rock giveaway" die wordt georganiseerd door CKS met maatschappelijke zetel gevestigd te Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, België.


Artikel 1 - Organisatie


De wedstrijd wordt georganiseerd door CKS, lid van FNG International NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen (België), Bautersemstraat 68A en is toegankelijk via de website www.cks-fashion.com of http://www.fng.eu/. Deze wedstrijd gebeurt in samenwerking met partners Philips & Clover Gin.


Artikel 2 - Periode


 De wedstrijd vindt plaats van 1/05/2020 tot en met 5/05/2020.


Artikel 3 - Spelregels


Je kan deelnemen door de onderstaande stappen te volgen.


1. De wedstrijd vindt plaats op de Instagram kanalen van CKS, PHILIPS & CLOVER GIN.


2. De deelnemer wordt gevraagd om de pagina’s van de drie partners te volgen, de post te liken, te delen en 2 personen te taggen met de vermelding waarom ze de prijs verdienen. Het origineelste antwoord wint.


3. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.


4. Iedere persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd.


Artikel 4 - Winnaars


1. Er zal 1 winnaar gekozen worden via het CKS Instagram account.


2. De winnaar voldoet aan alle voorwaarden beschreven in Artikel 3.


3. Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden beschreven in Artikel 3 of bij wie een vermoeden is van bedrog of misbruik, worden automatisch uitgesloten. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen die voldoet aan de voorwaarden beschreven in Artikel 3.


4. De winnaar wordt gekozen op basis van de origineelste reactie op de Instagram post.


5. De winnaar zal gekozen worden door een jury, samengesteld uit de leden van de marketingafdeling van CKS. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.


6. De winnaar wordt gekozen op 06/05/2020.


7. De winnaar wordt verwittigd via Instagram privébericht en e-mail.


Artikel 5 - Prijs


1. De winnaar ontvangt 1 pakket met een CKS cadeaubon t.w.v. €200, een Philips Steam & Go, Philips ontpiller, CKS x Philips kledinghoes en twee flessen Clovergin (1 alcoholisch en 1 non-alcoholisch).


2. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.


3. De prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen waarde in speciën.


Artikel 6 - Wijzigingen


De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.


Artikel 7 - Correspondentie


Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme of het resultaat van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk, noch elektronisch of op een andere wijze.


Artikel 8 - Algemeen


1. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men zich akkoord verklaart met het huidige reglement.


2. De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan CKS om melding te maken van hun identiteit in de media in het algemeen.


Disclaimer


Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram. Deelnemers kunnen Philips, Clover Gin noch FNG International NV op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.

Voeg toe aan startscherm

Om deze website aan jouw startscherm toe te voegen, klik op .