• GRATIS LEVERING & RETOUR
  • Ma t/m do voor 22.00 uur besteld, morgen geleverd*
  • VEILIG ONLINE BETALEN

WIN EEN DUOTICKET VOOR HET MIETTE DIERCKX X CKS WORKSHOP EVENT

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd onder de naam "WIN EEN DUOTICKET VOOR HET MIETTE DIERCKX X CKS WORKSHOP EVENT" die wordt georganiseerd door CKS met maatschappelijke zetel gevestigd te Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, België.

Artikel 1 Algemeen

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen wonende in België. De medewerkers en personeelsleden van CKS en van de betrokken promotieagentschappen, alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die samenwonen op éénzelfde adres) zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. Er is slechts 1 deelname per persoon mogelijk.

Artikel 2 Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de wedstrijd wordt gevraagd om een geldig e-mailadres op te geven.

 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. CKS is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste/niet actuele/onvolledige gegevens gecommuniceerd werden.

 3. Wanneer je toestemming geeft om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om onze diensten en ons aanbod op onze websites, apps en social media kanalen te optimaliseren, voor commerciële doeleinden zoals marketingkennis, verbetering en optimalisatie van onze diensten en gerichte marketingcampagnes en/of samenwerkingen met derde partijen om acties te ontwikkelen die aansluiten op je interesses. Deze gegevens worden maximum 7 jaar bewaard.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

De wedstrijd loopt van wedstrijd 21/12/2018 tot en met 3/01/2019. Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd via de nieuwsbrief met link naar de wedstrijdpagina, alsook via sociale mediakanalen van CKS Fashion waarbij een link wordt gemaakt naar de wedstrijdpagina. Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer een correct antwoord geven op de wedstrijdvraag.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

De winnaars worden gekozen op basis van het correcte antwoord op de wedstrijdvraag én een zo correct mogelijk antwoord op de schiftingsvraag.

Artikel 5 Prijs

Bij deze wedstrijd kunnen 12 duotickets gewonnen worden voor het exclusief Miette Dierckx x CKS workshop event. Er worden 12 winnaars gekozen (je kan slechts 1 keer winnen). Bij misbruik zullen er strafrechtelijke stappen worden ondernomen.

Artikel 6 Bekendmaking

De winnaar wordt persoonlijk via mail verwittigd en bekend gemaakt op vrijdag 4/01/2019. CKS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor foutief meegedeelde gegevens.

Artikel 7 Correspondentie

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme of het resultaat van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk, noch elektronisch of op een andere wijze.

Artikel 8 Rechten CKS

CKS behoudt zich het recht voor om de huidige wedstrijd, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit vereisen. Hiervoor kan CKS niet aansprakelijk gesteld worden. CKS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke oorsprong ook, door de deelnemers geleden naar aanleiding van deze wedstrijd of het gebruik van de prijs.

Artikel 9 Rechten gebruik ingezonden materiaal

Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan CKS van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan CKS overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.

Artikel 10 Diverse

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men zich akkoord verklaart met het huidige reglement. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Belgisch recht zal van toepassing zijn.