• GRATIS LEVERING & RETOUR
 • Ma t/m do voor 22.00 uur besteld, morgen geleverd*
 • VEILIG ONLINE BETALEN

Actievoorwaarden en spelregels

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd onder de naam ‘Win your Reboost package’.

ARTIKEL 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door CKS, lid van FNG International NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen (België), Bautersemstraat 68A en is toegankelijk via de website www.cks-fashion.com of http://www.fng.eu/.

Deze wedstrijd gebeurt in samenwerking met Parfumerie Ici Paris XL NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde (België), Schaarbeeklei 499.

ARTIKEL 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van donderdag 22 februari 2018 tot en met zondag 18 maart 2018.

ARTIKEL 3 – Spelregels

 1. De wedstrijd vindt plaats op Facebook en Instagram.
 2. De deelnemer
 3. Liket, in geval van deelname op Facebook, de Facebookpagina’s CKS Fashion en ICI PARIS XL België/Belgique OF volgt, in geval van deelname op Instagram, de Instagrampagina’s cksfashion en iciparisxlbe
 4. Liket het wedstrijdbericht
 5. Reageert op het wedstrijdbericht waarom hij/zij een Reboost pakket verdient
  1. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.
  2. Iedere persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd. Men kan niet op Facebook én op Instagram deelnemen.

ARTIKEL 4 – Winnaar

 1. Er zullen 4 wedstrijdwinnaars zijn.
 2. De winnaar voldoet aan alle voorwaarden beschreven in Artikel 3.
 3. Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden beschreven in Artikel 3 of bij wie een vermoeden is van bedrog of misbruik, worden automatisch uitgesloten. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen die voldoet aan de voorwaarden beschreven in Artikel 3.
 4. De winnaar wordt gekozen op basis van de originaliteit en relevantie van hun antwoord op het wedstrijdbericht.
 5. De winnaar zal gekozen worden door een jury, samengesteld uit de leden van de marketingafdeling van CKS. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.
 6. De winnaar wordt gekozen op maandag 19 maart 2018.
 7. De winnaar wordt verwittigd via social media.

ARTIKEL 5 – Prijs

 1. Deze winnaar ontvangt een ‘Reboost package’ met een outfit van CKS ter waarde van 150 euro en schoonheidsproducten van ICI PARIS XL.
 2. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.
 3. De prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen waarde in speciën.

ARTIKEL 6 – Wijzigingen

De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 7 – Correspondentie

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme of het resultaat van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk, noch elektronisch of op een andere wijze.

ARTIKEL 8 – Algemeen

 1. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men zich akkoord verklaart met het huidige reglement.
 2. De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan CKS om melding te maken van hun identiteit op sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

DISCLAIMER

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram. Deelnemers kunnen Facebook en Instagram of FNG International NV en Parfumerie Ici Paris XL NV op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.