Wedstrijdreglement – EASTER JACKPOT

BIJZONDERE WEDSTRIJDVOORWAARDEN

 1. Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd die CKS, met adres te Vilvoorde, Luchthavenlaan 1/00/1.

 2. Deelnemen aan de wedstrijd kan door je tussen 3 april 2024 en 14 april 2024 je e-mailadres en geboortedatum in te geven, te bevestigen via e-mail, je gegevens in te vullen en de wedstrijdvraag te beantwoorden. Indien de wedstrijdvraag juist werd beantwoord, kan je de jackpot laten lopen en ontdek je zo of je gewonnen hebt bij drie dezelfde iconen. De klant ontvangt een kortingscode of cadeauboncode via e-mail, indien er een handtas, shopper bag, riem of sokken worden gewonnen moet er via e-mail contact opgenomen worden zoals in de mail vermeld staat.

 3. De wedstrijd loopt van 03/04/2024 t.e.m. 14/04/2024 middernacht. CKS vraagt de deelnemers hun e-mailadres en geboortedatum achter te laten en vervolgens de wedstrijdvraag in te vullen.

 4. 6 winnaars winnen één van onderstaande prijzen:

  • 1x 20% korting bij CKS
  • 1x CKS cadeaubon t.w.v. €150
  • 1x CKS riem
  • 1x CKS sokken
  • 1x CKS shopper bag
  • 1x CKS handtas

ALGEMENE WEDSTRIJDVOORWAARDEN

 1. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Uitslagen en beslissingen van CKS en de wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 2. Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

  • De personeelsleden en de bestuurders van CKS en CRG Group en haar gelieerde vennootschappen, elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.
  • Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft.
  • CKS houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door CKS opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
  • CKS kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd (mede) georganiseerd door CKS voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
 3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

 4. Enkel de volledig ingevulde deelnemingsformulieren die CKS voor het einde van de wedstrijd op 14/04/2024 middernacht ontvangt, worden in aanmerking genomen.

 5. Een deelnemer kan maximum één prijs per wedstrijd winnen.

 6. CKS maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. CKS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

  De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Indien een prijs verstuurd wordt, kan CKS niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan CKS eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

 7. CKS kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van CKS ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan CKS niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

 8. CKS kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

 9. De deelnemer is verplicht om zijn e-mailadres door te geven. Als deelnemer, gaat u ermee akkoord dat CKS of een aan CKS gelieerde onderneming, als verantwoordelijken voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens, gevoegd bij uw kandidatuur, gebruiken en verwerken voor volgende doeleinden: het registreren, bevestigen en behandelen van uw kandidatuur voor de wedstrijd. Als deelnemer gaat u er ook mee akkoord dat de door CKS gevraagde gegevens, in het kader van uw kandidatuurstelling, bewaard en opgeslagen worden. Uw persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. CKS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren, mochten deze onvolledig of onjuist zijn, door eenvoudig schriftelijk verzoek aan customercare@cks-fashion.com.

 10. Spam en spamfilters

  CKS verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van CKS ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege CKS ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt. CKS kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien e-mails, verstuurd door CKS, aanzien worden als spam of als ongewenste post. CKS beschouwt dergelijke e-mails steeds als correct verstuurd zijnde naar de deelnemer. In sommige gevallen kan de deelnemer de emailadressen afkomstig van CKS toevoegen in zijn/haar adresboek om dit probleem te vermijden.

Voeg toe aan startscherm

Om deze website aan jouw startscherm toe te voegen, klik op .